PRO-DESIGNERS

PROJEKTY | WYKONAWSTWO | NADZORY

Chcesz się z nami skontaktować? Masz pytania?

tel.: +48 607 125 664 | e-mail: biuro@pro-designers.pl

Oferujemy wykonywanie usług  wszelkiego rodzaju opracowań  towarzyszących procesowi projektowemu :

 • karty informacyjne przedsięwzięcia
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • inwentaryzacje zieleni
 • operaty wodno - prawne
 • programy funkcjonalno - użytkowe
 • koncepcje rozwiązań projektowych z analizą kosztów
 • przedmiary i kosztorysy wskaźnikowe
 • analizy środowiskowe
 • podziały nieruchomości pod procedurę ZRID
 • wykonywanie inwentaryzacji
 • wykonywanie specyfikacji technicznych
 • uzyskiwanie pozwolenia na budowę
 • uzyskiwanie wszelkiego rodzaju uzgodnień oraz opinii
 • dokumentacje zamienne, dokonywanie podziału dokumentacji na etapy