PRO-DESIGNERS

PROJEKTY | WYKONAWSTWO | NADZORY

Chcesz się z nami skontaktować? Masz pytania?

tel.: +48 607 125 664 | e-mail: biuro@pro-designers.pl

Z zakresu branży drogowej specjalizujemy się przede wszystkim w wykonywaniu następujących usług :

 • projekty dróg publicznych, wewnętrznych, prywatnych, tymczasowych
 • projekty zjazdów indywidualnych i publicznych
 • projekty ciągów pieszych, ścieżek rowerowych
 • projekty parkingów, placów, nawierzchni stacji benzynowych
 • projekty stałej i czasowej organizacji ruchu
 • analizy przejezdności skrzyżowań - trajektoria ruchu pojazdów
 • ewidencja dróg, przeprowadzanie oceny stanu nawierzchni
 • wykonywanie specyfikacji technicznych
 • uzyskiwanie decyzji ZRID i pozwolenia na budowę
 • uzyskiwanie wszelkiego rodzaju uzgodnień
 • przeprojektowywanie dokumentacji, dokonywanie podziału dokumentacji na etapy
 • opracowywanie dokumentacji kosztorysowej

W ramach oferowanych usług z zakresu drogowego, wykonujemy wielobranżowe opracowania dla w/w projektów. Współpracujemy z projektantami branży sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej.