PRO-DESIGNERS

PROJEKTY | WYKONAWSTWO | NADZORY

Chcesz się z nami skontaktować? Masz pytania?

tel.: +48 607 125 664 | e-mail: biuro@pro-designers.pl

PRO-DESIGNERS to zgrany zespół ludzi, który cały czas się doskonali i rozwija dzięki uczestnictwie w różnorodnych szkoleniach, konferencjach oraz poprzez nabywanie najnowszego i najbardziej precyzyjnego oprogramowania.

Nasza praca polega głównie na tworzeniu dokumentacji projektowej w formacie cyfrowym.

Dzięki stałej współpracy z biurami projektowymi, możemy zapewnić naszym klientom usługi najwyższej jakości. Posługujemy się w tym celu najnowszymi i najbardziej zaawansowanymi programami, które są dostępne na rynku.

Profil działalności naszej firmy jest bardzo szeroki, dlatego wykonujemy projekty oraz świadczymy usługi doradcze w wielu dziedzinach budownictwa. W zależności od postawionego nam zadania, specjalizujemy się przede wszytkim w :

  • wykonywaniu projektów budowlanych i wykonawczych
  • wykonywaniu koncepcji architektoniczno - budowlanych
  • wykonywaniu inwentaryzacji
  • wykonywaniu ekspertyz i opinii
  • wykonywaniu analiz rynku, dobieraniu odpowiednich materiałów
  • przeprojektowywaniu dokumentacji, dokonywaniu podziału dokumentacji na etapy
  • wykonywaniu kosztorysów
  • sprawdzaniu i weryfikowaniu dokumentacji projektowej